ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมกิจกรรม“โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจรรมในการดำเนินงาน“โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันสำหรับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองจากครูและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 -3 จำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน