คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสักการะบูชาเจ้าพ่อแสนแคง

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสักการะบูชาเจ้าพ่อแสนแคง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือประจำโรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของสมาชิกม่วง-ขาว ชาวเวฬุวันทุกคน  เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567