คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน  2567 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง