การศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน  2567 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้นำคณะผู้บริหาร และคณะครูทุกระดับชั้น เข้ารับการศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป