เปิดเรียนวันแรกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกับแนะนำครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ รวมถึงแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้กล่าวต้อนรับการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกับแนะนำครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ รวมถึงแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมปฐมนิเทศนักเรียนในโอกาสเริ่มต้นการศึกษา ในปี 2567