ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจรรม ในการดำเนินงาน “โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันสำหรับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองจากครูและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 77 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน
118035149_1836996839776724_5418818732067531772_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118111834_1836996853110056_1934304785298598198_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118121775_1836997003110041_381084598713028397_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118154049_1836996963110045_5698342887109821016_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118223366_1836996969776711_7636887877667555519_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118226467_1836996756443399_210004833192154567_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118269725_1836997136443361_7090932784642454707_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118282236_1836997159776692_3409343567440897313_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118284954_1836996746443400_236671648931286381_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118352062_1836997153110026_2974622652313902326_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118353872_1836996849776723_5174350827405149116_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118357437_1836995939776814_5900903686830336508_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118408520_1836997229776685_2886104005933199882_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th 118524685_1836996769776731_7997561058009536135_o.jpg - ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” | https://www.weruwan.ac.th