โรงเรียนบ้านสันป่าสักศึกษาดูงานแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดเวฬุวัน

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ผู้ช่วยทั้ง 7 ฝ่ายงาน และตัวแทนครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ให้การต้อนรับนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสันป่าสัก เพื่อศึกษาดูงานแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลการดำเนินงาน อีกทั้งร่วมชมนิทรรศการ ผลงานของแต่ละแผนการเรียนอีกด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน