รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ”

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบหมายให้ นางสาวนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และคณะครู รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ” โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่