ร่วมงานประเพณีตักบาตรวันเทโวโรหณะ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมงานประเพณีตักบาตรวันเทโวโรหณะ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่