การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน และในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาดูงานโค้ดดิ้ง จากโรงเรียนวัดเวฬุวันซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง เพื่อความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน