กิจกรรมร้อยรักมุทิตา คุรุศรัทธา กษิณาเวฬุวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566 กิจกรรมร้อยรักมุทิตา คุรุศรัทธา กษิณาเวฬุวัน ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน