กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน