ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมรองผู้อำนวย และตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) โดยศึกษาดูงานเรื่อง Coding พร้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้เรียนและผู้สอน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนวัดเวฬุวันLink ภาพ : กดที่นี่