เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย นางสุมาลี  วรรณวิจิตร  นางสาวดวงดาว  นกแก้ว  นางสาวกัลยาพร   กระทู้   และ นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ  ร่วมรายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 

ซึ่งผลการแข่งขัน ทางโรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอแสดงความยินดี กับ  
 
   
   1. เด็กชายไชยพร  สมเกตุ
   2. เด็กชายธนโชติ  เปียวแหล่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขัน A-math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา 

 

โดยมีนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ ดังนี้
   1.เด็กชายสิงหา   สมสงวน
   2.เด็กชายณัฐพงศ์   กระแสวรกุล 
   3.เด็กชายภูริภัทร   สวัสดี
   4.เด็กชายอธิวัฒน์    ไชยชนะ 
   5.เด็กชายณัฐชนน    ขอดแก้ว
   6.เด็กชายธรรมณัฐหลิว    ภัทรสิริกุล