การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2566  นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ สิงหาด หัวหน้าสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566  โดยมีครูผู้ควบคุมทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นายวรวัฒน์ สิงหาด นายสุนิมิตร มาตาพาน นายวรวุฒิ พวงโพธิ์พัน และ นางสาวสรินทร์ภัสร์ แก้วกัลยา จัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
 

 
ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
1. เด็กหญิงพิมพ์ชยา นะรา รุ่นอายุ 5 ปีหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ สะพานทอง รุ่นอายุ 6 ปีชาย ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ 7
3. เด็กชายอัครวิทย์ คำตั๋น รุ่นอายุ 7 ปีชาย ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ ลำดับที่ 3
4. เด็กชายอัครพันธ์ คำตั๋น รุ่นอายุ 7 ปีชาย ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ ลำดับที่ 7
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา นะรา  รุ่นอายุ 8 ปีหญิง ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
6. เด็กชายฆฑาวุธ ภัทรสิริกุล รุ่นอายุ 9 ปีชาย ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง
7. เด็กชายเอกนฤน บุญเกิด รุ่นอายุ 10 ปีชาย ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ ลำดับที่ 8
8. เด็กหญิงกรณิศ จันทราช รุ่นอายุ 10 ปีหญิง ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ ลำดับที่ 1
9. เด็กหญิงหลิวภัคจิรา ภัทรสิริกุล รุ่นอายุ 11 ปีหญิง ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
10. เด็กชายพรพิพัฒน์ หมื่นแสน รุ่นอายุ 13 ปีชาย ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ ลำดับที่ 4
11. เด็กชายธรรมณัฐหลิว ภัทรสิริกุล รุ่นอายุ 13 ปีชาย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมลำดับที่ ลำดับที่ 3
และทางสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม ลำดับที่ 9