กิจกรรม The National Competition Of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ทัญญาสัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัด้วฬุวัน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ห้องเรียน MEP (Mini English Program) ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรม The National Competition Of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 
 
Mini English Program Wat Weruwan School participated in the National Competition of English Medium Instruction Programmes Open house 2023 at Satrinakhonsawan School and Anubannakhonsawan School, Thailand on 17th -18th August 2023

1. Impromptu speech Competition Level Grade 1-3
     Miss Sasiyaporn Chaiwongkeaw
        Silver Medal  
 
Participant Preparation
1. Miss Yupaporn Promta
2. MRS. LOUELLA SALES QUINTANA


2. Story Telling Competition Level Grade 1-3
     Miss Alisa Sungkaew 
 Gold Medal 
 
Participant Preparation
1. Miss Yupaporn Promta
2. Mr. Narubet Kuntajun


3. Spelling Bee Competition Level Grade 1-3
     Miss Gawintra Promsen 
Silver Medal 
 
Participant Preparation
1. Mr. Taylor James Clifford
2. Mrs. Pondwanut Thathong


4. Impromptu Speech Competition Level Grade 4-6
     Miss Arisa   -
 Gold Medal 
 
Participant Preparation
1. Mrs. Louella Sales Quintana
2. Miss Waraporn Faioei

5. Story Telling Competition Level Grade 4-6
    Miss Khanittha Intama
 Gold Medal 
 
Participant Preparation
1. Miss Paowana Kittitanapiwat
2. Mr. Narubet Kuntajun


6. Spelling Bee Competition Level Grade 4-6
   
Mr. Putthakhun Sungkird
 Gold Medal 
 
Participant Preparation
1. Mr. Taylor James Clifford
2. Mrs. Aimon Wongsa


7. Crossword Competition Level Grade 4-6
    Mr. Kornpawat –
    Mr. Rapin Muengjai
 Gold Medal 
 
Participant Preparation
1. Miss Phornpimon Jaiban
2. Miss Siripattra Siriosakun

8. Multi Skills Competition Level Grade 4-6
    Miss Benyatip Wiwong 

 
Bronze Medal   
 
Participant Preparation
1. Mr. Nguyen Hai Duong
2. Miss Bootsayamas Tiyanin


9. Pictorial Writing Competition Level Grade 4-6
    Miss Cherphan Keawkra

 
Bronze Medal 
 
Participant Preparation
1. Mr. Phurba Dorji
2. Miss Bootsayamas Tiyanin


10. Science Project Work Competition Level Grade 4-6
      Mr. Wantharat Lertsri
      Miss Napapatsorn Khetcharert
      Miss Pimratda Nunta
 
 Gold Medal 
 
Participant Preparation
1. Mrs. Mary Cris Evangelista Martinez
2. Mrs. Munchusa Khunnan