โครงการ ”การอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี 2566 ″ ครั้งที่ 2

 
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และดร.อลงกร นำบุญจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมเปิดกิจกรรมการโครงการ”การอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี 2566″ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่