ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4


วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่