ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ของศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน


วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding ภายใต้กิจกรรม“CODING Achievement Awards” ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ และมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่รางวัลให้แก่ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ Coding จำนวน 38 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ Coding และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ของศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน