ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน MEP โรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน MEP โรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด "Be Smart, Be Focused, Be Better Together" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่