รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 63

วันที่ 22 ส.ค.2563 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูจำนวน 14 คน เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ “คนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2563 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ และ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ประธานเปิดงานพิธีฯ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมพิธีฯ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับรางวัลทุกท่าน มีบุคคลที่ได้รับรางวัลจาก 51 องค์กร ณ หอประชุม ViSion20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่