ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.ชม.เขต 3
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.ชม.เขต 3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program (MEP) ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน