ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นำโดย นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ภาคส่วนชุมชน และภาคส่วนเอกชน ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันให้การต้อนรับและร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของงาน ณ ห้องประชุมไร้พรมแดน โรงเรียนวัดเวฬุวัน