สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการสารภี ขอใช้สถานที่ในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ครั้งที่ 2/64