วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มีการประเมินเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน) ณ อาคารอนุบาล