ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี