ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครนักเรียนโครงการเพชรเวฬุวัน ปีการศึกษา 2565

แผนการรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน
#โครงการเพชรเวฬุวัน ประจำปีการศึกษา 2565 (>>รอบจองที่เรียน<<)
#รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 จำนวน 5 ห้อง ห้องละ 35 คน
รับระเบียบการได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
อ่านรายละเอียดการรับสมัคร >>>คลิก<<<