ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่องการหยุดเรียนออนไลน์ 18-19 พ.ย.64