เมื่อวานนี้(13 สิงหาคม)โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกันกับกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม

เมื่อวานนี้(13 สิงหาคม)โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกันกับกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม เพื่อที่จะหารือในการจัดทำหลักสูตรตามโครงการยุวชนทหาร ปีการศึกษา 2563