ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)
*** ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว และทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารธนู โรงเรียนวัดเวฬุวัน หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์