ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรื่องการเปิดเรียน แบบ On-Line และ On-Site

กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคา พ.ศ. 2563

กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคา พ.ศ. 2563

การแจ้งข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

การแจ้งข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) โดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย ท่านผู้อำนวยการจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ตามมติที่ประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ตามมติที่ประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

เบื้องหลังการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปี 2563 @โรงเรียนวัดเวฬุวัน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประจำปีการศึกษา 25..

แจ้งหยุดเรียน On-Site ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบทั่วไป)

#รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบทั่วไป)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน และตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน และตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ