ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายซองประมูล ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายงานตัวรอบเก็บตก (นักเรียนตกหล่น)

ประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

แจ้งหยุดเรียน On-Site ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

ประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียน

ประกาศมาตรการในวันเปิดเรียน 14 ก.พ.65

ประชาสัมพันธ์เรื่องการมารับ-ส่ง งานของนักเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียน On-Site ชั้น ป.6 และ ม.3

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน 2/2564 ในเดือนมกราคม 2564

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2565 รอบจองที่เรียน โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการรับระเบียบการได้ ต..

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบจองที่เรียน