ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเวฬุวัน ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๕ ล/๕๕ ข ในเขตแผ่นดินไหว

โรงเรียนวัดเวฬุวัน แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๕ ล/๕๕ ข ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแจ้งในประกาศ

แจ้งปิดภาคเรียน วันที่ 26 มีนาคม และเปิดภาคเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Summer course ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -26 เมษายน 2567

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

แจ้งประกาศหยุดเรียนเพื่อทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ ฯ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครวันที่ 12-22 กันยายน 2566

ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน หยุดเรียนตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 -วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2..

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลกรทางการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง (4 อัตรา)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566