ภาพกิจกรรม

ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีความตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติดทุกประ..

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน

รับมอบอุปกรณ์ดิจิตอล สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 รับมอบอุปกรณ์ดิจิตอล สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานส่งเสริม..

ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสาน

ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีสืบชะตา และแห่ไม้ก๊ำสะหรี (ไม้ค้ำโพธิ์)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีสืบชะตา และแห่ไม้ก๊ำสะหรี (ไม้ค้ำโพธิ์) ณ วัดแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาวิชาการการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาวิชาการการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมไร้พรมแดน โรงเรียนวัดเวฬุวัน

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ สามัธรุ่นใหญ่

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ สามัธรุ่นใหญ่ ณ หอประชุม 100 ปี

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการยุวชนทหาร ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการยุวชนทหาร ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3 ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

การศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง

คณะผู้บริหาร และคณะครูทุกระดับชั้น เข้ารับการศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการ..

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา..