สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดเวฬุวัน
รูปแสงเทียนส่องสว่างเหนือตำรา ล้อมรอบด้วยกิ่งไผ่
ภายในกรอบวงกลมสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน


ความหมายของสัญลักษณ์
แสงเทียนส่องสว่าง 
คือ ชี้นำทางแห่งปัญญา 
กอไผ่กิ่งใบหนา คือ ศรัทธา รัก และสามัคคี