1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกช..

มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเส..

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสรุพล อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบวุฒิบัตรให้ก..

มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เ..

มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 7..

กิจกรรม Day Camp "Unpugged Coding & Stem" ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดกิจกรรม Day Camp "Unplugged Coding & Stem" ประจำป..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ต้อนรับคณะโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ศึกษาดูงาน Coding พร้อม บันทึก..

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 100 ปี