โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521, 053-321229 โทรสาร 053-321921
website : www.weruwan.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4

ฟอร์มติดต่อเรา

[contact-form-7 id="4" title="Contact Page"]