7 มิถุนายน 2561 เมื่อเวลา 13.00 น. นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกช่วงชั้น เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หรือแห่ไม้ค้ำสลี ณ วัดแสนแคง เพื่อสืบทอดและตระหนักถึงประเพณีทางล้านนา ซึ่งทุกชั้นร่วมกันทำบุญและแห่ปัจจัยพร้อมไม้ค้ำสลี แห่ไปค้ำต้นโพธิ์วัดแสงแคง

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด