วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน “แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 15 ” ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยกิจกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันขบวนพาเรด และกองเชียร์ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ และสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมในหมู่คณะ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นักเรียนและคณะครูก็สนุกสนานไปตามๆกัน และสำเร็จไปได้ด้วยดี

ดูรูปกิจกรรมคลิกที่นี่