วันที่ 21 พ.ย.60 คณะการศึกษาจากประเทศกัมพูชามาดูงานโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ดูภาพทั้งหมด “คลิก”