วันที่ 21 ก.ย.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมถวายสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดยนายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และคณะครูทุกช่วงชั้น นำนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน
การทำบุญถวายสลากภัตเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มักนิยมทำในช่วงหลังฤดูกาลปลูกข้าว และกิจกรรมถวายสลากภัตนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดมาโดยตลอดทุกๆปี ดังนั้นในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โรงเรียนและชุมชนมีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่เคยถือปฏิบัติในเดือนเกี๋ยง ออก 1 ค่ำ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก