วันที่ 20 ก.ย.60 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน อนุบาลประจำเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะการสังเกต รู้จักคิดคั้งคำถามและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดในหัวข้อ “บ้านแห่งอนาคต” ประกอบด้วยฐาน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานลักษณะที่อยู่อาศัยที่ฉันอยากอยู่ เด็กได้เรียนรู้เรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ฐานที่ 2 ฐานฉันท่องไปในโลกนี้ด้วยวิธีใด เด็กได้เรียนรู้จากการสำรวจด้วยตัวเองและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กๆ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มอบให้ ฐานที่ 3 ฐาน อย่างไรถึงเรียกว่ารู้สึกสบาย เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ความร้อนและการให้ความเย็นแก่อาคาร โดยจะได้ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ลมหายใจ ความร้อนและความเย็น และช่วยกันสร้างอาคารแห่งอนาคตขึ้นมา ฐานที่ 4 ฐานเหลืออะไรอยู่กับเราบ้าง เด็กได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อ “น้ำเสีย”

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด คลิก >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1664776653595009.1073741879.700445060028178&type=1&l=907b2b5a7b