นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ ลานโพธิ์ภายในสถานปฏิบัติของโรงเรียนเป็นโดยแยกเป็นสายชั้นเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับวันนี้(21 ส.ค.2560)เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครับ