วันที่ 1 ส.ค.60 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนางานแนะแนว โดย นายประเสริฐ สุริยะโต้ ผอ.รร.วัดเวฬุวัน เลขาศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายงานแนะแนวให้ครูผู้ทำหน้าที่ครูแนะแนวในสถานศึกษามีความรู้ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาสายอาชีพของรัฐและเอกชนมาร่วมออกบูธจัดนิทรรศการการศึกษาต่อสายอาชีพและร่วมสัมมนา นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนตัวแทนแต่ละอำเภอมาจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านอาชีพ นำเสนอ best practice 1ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน 1 อาชีพณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่