เช้าวันนี้(31กรกฏาคม)คณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองตองได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดเวฬุุวันโดยเข้าศึกษาดูงานแผนกอนุบาล โดยมีท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ