วันที่ 28 ก.ค.60 สถานศึกษาในอำเภอสารภีร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มโรงเรียนในอำเภอสารภีได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์