18 เมษายน 2560 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม”สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่