การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 ก.ค. 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยภาคเช้า เวลา 08.30 น.ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-6 ภาคบ่าย เวลา 12.30 น.ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-3 ซึ่งนำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้กล่าวพบปะผู้ปกครองโดยแจ้งแนวนโยบายและการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) และ.ให้เกียรติมอบใบประกาศกับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่ทำคะแนนผลการสอบ O-NET ปี 2562 สูงสุด 3 อันดับในวิชาต่างๆ และนอกจากนี้ได้นำคณะบริหารงานแต่ละฝ่ายชี้แจงการดำเนินงานของสถานศึกษาและสร้างข้อตกลงกับผู้ปกครองเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน การแต่งกาย การไว้ทรงผมตามมติที่ประชุมของคณะกรรมสถานศึกษาการกำกับติดตามพฤติกรรมของลูกๆนักเรียน และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่