โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครภายใน 1-30 เม.ย.63
#มีใบประกอบวิชาชีพ
#จบสาขาตรงตามวิชาที่โรงเรียนระบุ
#เป็นเจ้าของภาษามีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน 32,000 บาท
#หากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน จะปรับเป็น 35,000 บาท
 
Watweruwan School is looking for qualiflied foreign teachers to teach English to students in primary and secondary level in academic year 2020.
>>Accepting applications within April 1 – 30, 2020<<
**Teachers with salary range : 32,000 – 35,000 baht monthly (Native Speakers)
– 32,000 basic salary for the first 3 months (probationary period)
– Salary will be increased to 35,000 baht after 3 months based on a good teaching performance.
 
The School committee will consider from applicant’s documents, interviewing, demo teaching on May 2020 (respectively apply) and notify each selected applicant no later than May 2020
———————
Read more details and download application form QR code or link. >>>> https://drive.google.com/open?id=1nwbK2Ma18ztRHZiyvMvKow5RC1V7PyPr
———————
Send the application and required documents by email techarakanna@gmailcom or tom.kannika@gmail.com
 
Contact Tel.088-4126708