ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้าพิธิเปิดงานเริ่มเวลา 08.30 น.มีการแสดงของนักเรียนและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มีนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น มีกาดมั่วครัวฮอมการแข่งส้มตำลีลาซึ่เป็นกิจกรรมของนักเรียน ภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น.การแสดงดนตรีและเริ่มการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเรื่อยไปจนถึงการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สลับด้วยการแจกรางวัลหางบัตร มีมัจฉากาชาดของรางวัลมากมาย มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย สำคัญที่สุดครับทางโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการ นายจรัล ถาวร ได้มีความเป็นห่วงและกำชับในเรื่องขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยในการมาร่วมงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังสร้างความกังวลให้กับคนไปทั่วโลกถึงแม้ในประเทศไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่หากเราป้องกันตนเองและลูกหลานก็เท่ากับว่าเราปกป้องคนอื่นด้วยนะครับ และในงานทางโรงเรียนได้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆด้วยครับ ขอขอบคุณครับ